Troszczymy się o środowisko

image

Centrum Handlowe Auchan Gdańsk znajduje się w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w tym Rezerwatu Doliny Strzyży (w odległości około 1 km na północ) oraz doliny rzeki Jasień wraz z jeziorem Jasień (w odległości około 1 km na południe). Takie sąsiedztwo zobowiązuje nas do szczególnej troski o ochronę środowiska naturalnego. Na co dzień podejmujemy działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu centrum handlowego na środowisko. Obejmują one takie obszary, jak m.in.: zarządzanie odpadami i recykling, optymalizację zużycia energii elektrycznej i wody, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska oraz bioróżnorodność.

ODPADY I RECYKLING

Na terenie centrum handlowego wydzieliliśmy specjalne pomieszczenia, gdzie segregujemy odpady i oddzielnie składujemy surowce wtórne – papier, plastik i metal. Staramy się, aby zredukować odpady komunalne do minimum. Nasz cel na 2018 rok to redukcja odpadów komunalnych o połowę w porównaniu do ubiegłego roku. Zużyte źródła światła i baterie są utylizowane w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu i odbierane przez firmę recyklingową.

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Nasze centrum handlowe stosuje system zarządzania energią elektryczną oraz klimatyzacją, regularnie monitorujemy również zużycie wody. Dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować zużycie energii elektrycznej – stosujemy energooszczędne oświetlenie i dostosowujemy natężenie światła do panujących warunków atmosferycznych.

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Z uwagi na sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ważne jest dla nas zachowanie równowagi ekologicznej i dostosowanie naszego otoczenia do sąsiadującego z nami parku. Wokół galerii handlowej planujemy zasadzenie licznych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z zaleceniami ekologa.

ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA

Stosujemy się do przepisów prawa oraz norm w zakresie ochrony środowiska.

ZAPRASZAMY ROWERZYSTÓW

Wielu klientów przyjeżdża do nas na rowerach. Chcemy wspierać ekologiczny transport, dlatego przed naszym centrum handlowym czekają 3 wiaty rowerowe. W ich pobliżu umieściliśmy 3 samoobsługowe stacje obsługi rowerów, gdzie można naprawić jednoślad.

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

Na terenie parkingu znajduje się stacja do ładowania samochodów elektrycznych.

PRZESTRZEŃ DO ODPOCZYNKU WOKÓŁ GALERII HANDLOWEJ

W części rekreacyjnej znajdują się place zabaw dla naszych najmłodszych gości.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Włączamy się w różnorodne inicjatywy promujące ekologiczne zachowania i edukację w tym zakresie. Cyklicznie zapraszamy na warsztaty o tematyce ekologicznej i akcje promujące sport oraz zdrowy tryb życia.

WIĘCEJ WYDARZEŃ